O nas

Fundacja dla Dzieci Vivadental to moja najważniejsza inicjatywa społeczna, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym. Dysponując 25 letnim doświadczeniem lekarskim, prowadząc klinikę Vivadental ze świetną kadrą medyczną i doskonałym zapleczem technicznym, mogłam z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzję o powołaniu Fundacji i oparciu jej działalności o posiadany potencjał.

Odbiorcami pomocy Fundacji są przede wszystkim dzieci: niepełnosprawne, osierocone, nieuleczanie chore oraz młode osoby chorujące na oligodoncję- rzadką chorobę genetyczną. Prowadzimy również projekty edukacyjne w zakresie profilaktyki próchnicy i kreowania prawidłowej kultury zdrowia jamy ustnej, że szczególną uwagą skierowaną na potrzeby seniorów.

Od roku 2014 Fundacja objęła nieodpłatnym leczeniem i diagnostyką stomatologiczną już ponad 180 dzieci z województwa pomorskiego. Wśród nich są dzieci z Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz w Jeziernikach, z Domu Małych Dzieci im. Jacka Korczaka w Gdańsku, Rodzinnych Domów Dziecka ze Słupska, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdyni, młodzi sportowcy w Fundacji Obudź Nadzieję, podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Podejmujemy inicjatywy charytatywne współpracując z innymi fundacjami, dla których dobro dzieci skrzywdzonych przez los jest tak ważne jak dla nas, Fundacji dla Dzieci Vivadental.

Podopiecznych i potrzeb przybywa, więć mimo najlepszych chęci nie jesteśmy z stanie im podołać bez wsparcia ludzi dobrej woli.

Gorąco wierzę, że Drugi Bal Charytatywny zyska Państwa aprobatę, a połączenie filantropii z dobrą zabawą pozwoli, dzięki Waszym szlachetnym sercom, pomóc kolejnym dzieciom, aby mogły z uśmiechem pokonać trudności na swojej drodze.

Dr n. med. Violetta Szycik
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL