O nas

Fundacja dla Dzieci Vivadental to moja najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, podporządkowana człowiekowi, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym. Podstawą naszej działalności jest wolontariat, który współtworzą lekarze i asystentki Kliniki Vivadental oraz wolontariusze spoza naszej organizacji.

Beneficjentem naszej pomocy są przede wszystkim dzieci niepełnosprawne i wykluczone oraz dzieci osierocone i dzieci przebywające w hospicjach, a także młodzież, osoby starsze, chore, które nie są w stanie zrealizować swoich podstawowych potrzeb związanych ze zdrowiem. Prowadzimy także projekty o szerokim zasięgu społecznym w zakresie profilaktyki próchnicy i kreowania prawidłowej kultury zdrowia jamy ustnej.

Od roku 2014 nieustannie przyjmujemy na leczenie i obejmujemy stałą opieką stomatologiczną kolejnych podopiecznych. Już ponad 140 z nich zapewniamy nieodpłatne leczenie finansowane głównie z zasobów własnych. Znajdują się wśród nich dzieci z Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych województwa pomorskiego, w tym „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz w Jeziernikach, jak również z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku i Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku.

Podejmujemy także całkowite rekonstrukcje uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną. Obejmujemy też opieką całe rodziny repatriantów z objętej wojną Ukrainy. Podejmujemy inicjatywy charytatywne z innymi fundacjami. Z Fundacją Święty Pankracy stworzyliśmy program pomocy dla dzieci z najuboższych rodzin pn. „Skrzydła”, które dzięki naszemu zaangażowaniu i wsparciu ludzi dobrej woli, będą mogły rozwijać swoje talenty. Sami uczestniczymy w akcjach i aukcjach charytatywnych przekazując datki dla potrzebujących.

Podopiecznych stale nam przybywa, potrzeby rosną i pomimo naszego znaczącego zaangażowania finansowego i organizacyjnego, niezbędne jest poszerzenie grona darczyńców, otwierających serce na nasze działania, dzielących się z potrzebującymi tym, czego w życiu nie doznali – miłością, przyjaźnią i braterstwem. Zapraszamy do wspierania naszych działań, bo pomaganie jest niebywałą przyjemnością.

Dr n. med. Violetta Szycik

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL

v-szycik-fundacja

 

O VIVADENTAL …
Fundacja dla Dzieci Vivadental należy do grupy podmiotów, w której funkcjonuje międzynarodowy ośrodek kliniczny, edukacyjny i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej oraz specjalistyczne wydawnictwo. Vivadental nieustannie się rozwija tworząc unikalną pod każdym względem organizację, która nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie nie znajduje wielu odpowiedników. Na rynku usług medycznych tworzymy zupełnie nową wartość. Jesteśmy prekursorem wszelkich innowacji i kreatorem stosowania najnowocześniejszych technologii w medycynie. Jednocześnie pozostajemy otwarci na konkurencję, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ ufamy, iż jest to najlepsza droga do postępu i tworzenia dla naszego społeczeństwa najlepszych rozwiązań terapeutycznych.

Prowadzimy politykę Partnerstwo dla Rozwoju kreując przedsięwzięcia interdyscyplinarne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu. Naszymi klientami są zarówno Pacjenci, jak i Lekarze, a kontakty biznesowe łączą nas z Partnerami na większości kontynentów. Jako przedsiębiorcy szczególnie wrażliwi na ludzkie cierpienie, działamy charytatywnie egzemplifikując idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażując się w badania naukowe tworzymy innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dla przyszłych pokoleń Polaków, które nie pozostają bez znaczenia dla dorobku światowej medycyny. Inicjujemy projekty związane z turystyką medyczną i aktywnie w nich uczestniczymy. Wspieramy rodzime marki wyróżniające się jakością i najwyższym potencjałem wzrostu, ponieważ chcemy, aby Trójmiasto i Region Pomorza, były kojarzone z marką Premium.

Jesteśmy członkiem wielu organizacji gospodarczych, naukowych i społecznych. Integrujemy środowisko lekarzy, przedsiębiorców, polityków, działaczy społecznych, naukowców, artystów, a także osoby fizyczne wokół idei zdrowia i pięknego wizerunku obywateli. Działając na wielu frontach kierujemy się zasadą jednoczesnego osiągania celów biznesowych i korzyści dla naszego społeczeństwa, w centrum którego znajduje się człowiek i jego potrzeby.

MARKA VIVADENTAL
Vivadental jest marką korporacyjną, której wartość wyraża się poprzez potencjał intelektualny i poziom umiejętności, jakość świadczonych usług i zasoby technologiczne, zaplecze dydaktyczne oraz zdolność do podejmowania inicjatyw zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie warunki egzystencji nie tylko nas wyróżniają, ale jednocześnie nakładają na nas wszystkich obowiązek działania w oparciu o ściśle określone standardy, które dla naszych Pacjentów, Lekarzy, Klientów, Potrzebujących oraz Interesariuszy i innych Partnerów Biznesowych, stanowią jasne i czytelne potwierdzenie zaufania i akceptację naszej działalności.

komorki-macierzyste-stomatologia11

fundacja-vivadental1 fundacja-vivadental4 dsc_2566 dsc_2528 dsc_2520 dsc_2495 dsc_2428 dsc_2425 ukraina